ИНТЕРНЕТ

IP Transit осигурява гарантиран капацитет към Глобалната интернет мрежа, реализиран чрез връзки с някои от Топ 10 Tier 1 международни доставчици, директен пиъринг към най-големите български ISP и Internet Exchange (IX) доставчици.
Извън собствената мрежа за данни, София Комюникейшънс маршрутизира трафика на Клиента въз основа на политиката за най-краткия маршрут, получена чрез изчисление на BGP при сканиране на пълните таблици с маршрути, получени от партньори за пиринг и най-малко два Tier1 доставчика.
София Комюникейшънс постоянно се свързва с нови директни партньори. Всички директни партньори се използват само за IP трафик към техните собствени автономни системи. Доставчиците на ниво 1 се използват за международен транзитен IP трафик (IP транзит) към мрежи на трети страни.
Вътре в мрежата на София Комюникейшънс услугата може да бъде защитена, като се насочва през два или повече паралелни маршрута. Наличността и класът на защита в собствената мрежа и международният капацитет са описани в съответното Споразумение за ниво на обслужване (SLA)
IP транзитът осигурява достъп до интернет за Клиенти със собствен присвоен ASN и собствен диапазон от IP адреси (от регистриран Локален Интернет Регистър). Тази услуга е подходяща и за други оператори (ISP) и международни партньори.
Предлаганите скорости варират до Nx1Gbps симетричен трафик.

Ценова листа за интернет услуги

Параметри на качество на предоставяните услуги

Правила и мерки за осигуряване на отворен достъп до интернет

Ограничения за достъп до определени сайтове за хазарта