Контакти

България, София 1700, бул. Симеоновско шосе 16
Телефон: +359-2-81288-11
Факс: +359-2-81288-10
e-mail: office@sofiacom.bg

Денонощна техническа поддръжка (24/7/365):
България, София 1700, бул. Симеоновско шосе 16, ет.3
Телефон: +359-2-81288-88
GSM : +359-88-6-190-191
Факс: +359-2-81288-10
e-mail: support@sofiacom.bg

Търговски отдел:
България, София 1700, бул. Симеоновско шосе 16, ет.3
Телефон: +359-2-81288-77
Факс: +359-2-81288-10
e-mail: sales@sofiacom.bg

Финансов отдел:
България, София 1700, бул. Симеоновско шосе 16, ет.3
Телефон: +359-2-81288-41
Телефон: +359-2-81288-48
Факс: +359-2-81288-10
e-mail: finance@sofiacom.bg