Контакти

България, София 1766, Младост 4
"Бизнес Парк София", сгр. 6
Телефон: +359-2-81288-11
Факс: +359-2-81288-10
e-mail: office@sofiacom.bg

Денонощна техническа поддръжка (24/7/365):
България, София 1766, Младост 4
"Бизнес Парк София"
Телефон: +359-2-81288-88
GSM : +359-88-4328010
e-mail: support@sofiacom.bg

Търговски отдел:
България, София 1766, Младост 4
"Бизнес Парк София", сгр. 6
Телефон: +359-2-81288-77
Факс: +359-2-81288-10
e-mail: sales@sofiacom.bg

Финансов отдел:
България, София 1766, Младост 4
"Бизнес Парк София", сгр. 6
Телефон: +359-88-9444604
Телефон: +359-89-5400158
e-mail: finance@sofiacom.bg