Услуги

Услугите, които предлага "София Комюникейшънс" ЕАД, са насочени към корпоративни клиенти и телекомуникационни оператори.

Клиентите се свързват към мрежата на "София Комюникейшънс" ЕАД чрез разпределени в различни части на София „точки на присъствие” (PointOfPresence – PoP). PoP представляват технически помещения, в който е разположено съответното комуникационно оборудване (комутатори, мултиплекси и др.). Техническите помещения са осигурени с резервирано електрическо захранване и са климатизирани.

В случаите на заявка на Back-up линия "София Комюникейшънс" ЕАД има възможност да изгради алтернативно трасе, през подходи, трасета и съоръжения различни от тези на основната линия.