ПОКРИТИЕ

"София Комюникейшънс" ЕАД има собствена изцяло подземна оптична мрежа, с най-голяма плътност на покритие на столицата и прилежащите и райони и най-голяма обща дължина на оптичните кабели.