Наета линия тип Ethernet

Ethernet услугата на "София Комюникейшънс" ЕАД удовлетворява търсенето на "чист Ethernet". Услугата е изцяло прозрачна за трафика на партньорите ни и предоставя point-to-point или point-to-aggregate свързаност между точката за достъп до услугата и произволна точка в София. При желание от страна на наши партньори изграждаме Ethernet свързаност и за страната.

Мрежата е изградена на базата на оптична L2 Ethernet инфраструктура. За да се осигури резервиран и 100% гарантиран капацитет за ядрото на мрежата се ползва свързване тип ринг.
 
Ethernet услугата предлагана от нас се характеризира със следните параметри:
- point-to-point и възможност да бъде напълно прозрачна;
- отделни физически интерфейси в двете крайни точки.
Допълнителни опции за доставяне на услугата:
- предлага се QinQ;
- възможност за допълнителни vlans;
- възможно е Ethernet да бъде доставен на електрически или оптичен порт.
По подразбиране предлагаме агрегирано доставяне на свързаността, но при желание от нашите партньори сме в състояние да изградим свързаността по отделен интерфейс.
 
Интерфейсите на клиента приемат и препращат, непроменени, маркирани и немаркирани пакети до съответното за веригата MTU (maximum transmission unit), включително и jumbo пакети. Следните протоколи се предават прозрачно по подразбиране: STP, RSTP, CDP, Cisco VTP. Прозрачната Ethernet услуга гарантира пълно предаване на пакетите постъпили на входа на линията.

КПД на преноса не се влияе от обема на пакета.
 
Интерфейсни опции
 
Оптични интерфейси:
1000BaseSX, 1000BaseLx
10GBASE-LR (IEEE 802.3ae)
видове конектори: LC, SC

Електрически интерфейси:
10/100/1000BaseTX
вид конектор: RJ45
 
Опции за point-to-point услуга (port-based handover, доставяне при порт):
GigabitEthernet интерфейси се предлагат единствено за скорости на достъп над 100Mbps.
Портовете са настроени на auto-negotiation, по подразбиране.  Ethernet услугата на "София Комюникейшънс" ЕАД се предлага, за предпочитане, по еднакви интерфейси в крайните точки.
 
Опции за point-to-aggregate услуга:
GigabitEthernet интерфейси в обектите на клиента се предлагат единствено за скорости на достъп над 100Mbps.  Портовете са настроени на auto-negotiation, по подразбиране.
Агрегатният интерфейс (E-NNI) се проектира като GigabitEthernet:
1000BaseLX (препоръчван)