София Комюникейшънс ЕАД

"София Комюникейшънс" ЕАД е създадена през декември 2001 г. за доставка на MAN услуги по първата алтернативна градска оптична мрежа. За кратко време компанията заема ролята на водещ доставчик на оптични услуги в София. В края на 2021, „Ракком“ ЕАД се влива в "София Комюникейшънс", а доставчикът на телекомуникационни и ИТ услуги „CETIN България“, част от PPF Group, придобива двете технологични компании като по този начин разширява екипа си, обхвата на услугите и базата от бизнес клиенти.
И като част от „CETIN България“, "София Комюникейшънс" ЕАД продължава съществуването си и дейността си в съответствие с законовата нормативна база в страната. Дружеството има договорни отношения за ползване на канални мрежи, собственост на други предприятия и организации, както и собствена канална мрежа.
Дългогодишният професионален опит на екипа прави оптичната свързаност да е възможно най-надеждната, а това позволява високо ниво на обслужване (Service Level Agreement - SLA), което покрива изискванията и на най-взискателните партньори.
"София Комюникейшънс" ЕАД осигурява оптична свързаност от край до край на своите корпоративни клиенти. Дружеството е в състояние своевременно да проектира, легализира и изгради оптична свързаност според нуждите на компаниите съгласно общите условия на фирмата.