София Комюникейшънс ЕАД

"София Комюникейшънс" ЕАД е създадена през декември 2001 г. за доставка на MAN услуги по първата алтернативна градска оптична мрежа, като единствен конкурент на БТК. За кратко време компанията заема ролята на водещ доставчик на оптични услуги в София.

Дейността на "София Комюникейшънс" ЕАД се осъществява в съответствие със законовата нормативна база в страната. Дружеството има договорни отношения за ползване на канални мрежи, собственост на други предприятия и организации, както и собствена канална мрежа.

Спазването на нормативните правила и дългогодишния професионален опит на екипа дава възможност оптичната свързаност на "София Комюникейшънс" ЕАД да е възможно най-надеждната. Това позволява да приемаме такова договорено ниво на обслужване (Service Level Agreement - SLA), което да покрива изискванията и на най-взискателните ни партьори.

"София Комюникейшънс" ЕАД осигурява оптична свързаност от край до край на всички корпоративни клиенти. Дружеството е в състояние своевремeнно да проектира, легализира и изгради оптична свързаност според нуждите на компаниите съгласно общите условия на фирмата.