ПОКРИТИЕ

"София Комюникейшънс" ЕАД има собствена изцяло подземна оптична мрежа, с най-голяма плътност на покритие на столицата и прилежащите и райони и най-голяма обща дължина на оптичните кабели.

София Комюникейшънс ЕАД

"София Комюникейшънс" ЕАД е създадена през декември 2001 г. за доставка на MAN услуги по първата алтернативна градска оптична мрежа. За кратко време компанията заема ролята на водещ доставчик на оптични услуги в София. В края на 2021, „Ракком“ ЕАД се влива в "София Комюникейшънс", а доставчикът на телекомуникационни и ИТ услуги „CETIN България“, част от PPF Group, придобива двете технологични компании като по този начин разширява екипа си, обхвата на услугите и базата от бизнес клиенти.