София Комюникейшънс ЕАД

"София Комюникейшънс" ЕАД е създадена през декември 2001 г. за доставка на MAN услуги по първата алтернативна градска оптична мрежа. За кратко време компанията заема ролята на водещ доставчик на оптични услуги в София. В края на 2021, „Ракком“ ЕАД се влива в "София Комюникейшънс", а доставчикът на телекомуникационни и ИТ услуги „CETIN България“, част от PPF Group, придобива двете технологични компании като по този начин разширява екипа си, обхвата на услугите и базата от бизнес клиенти.
И като част от „CETIN България“, "София Комюникейшънс" ЕАД продължава съществуването си и дейността си в съответствие със законовата нормативна база в страната. Дружеството има договорни отношения за ползване на канални мрежи, собственост на други предприятия и организации, както и собствена канална мрежа.
Дългогодишният професионален опит на екипа прави оптичната свързаност да е възможно най-надеждната, а това позволява високо ниво на обслужване (Service Level Agreement - SLA), което покрива изискванията и на най-взискателните партньори.
"София Комюникейшънс" ЕАД осигурява оптична свързаност от край до край и интернет услуги на своите корпоративни клиенти. Дружеството е в състояние своевременно да проектира, легализира и изгради оптична свързаност според нуждите на компаниите съгласно общите условия на фирмата.

"София Комюникейшънс" ЕАД вече е част от CETIN България.

CETIN България е водещ доставчик на телекомуникационни и ИТ инфраструктурни решения и услуги, притежаващ и управляващ една от най-големите електронни съобщителни мрежи в страната. Основната мисия на CETIN България е създаването на добавена стойност за клиентите.

CETIN България е член на CETIN Group с регионално присъствие в Централна и Източна Европа (Чехия, България, Унгария и Сърбия).

Повече за CETIN България, продуктите и услугите можете да намерите на адрес: https://www.cetinbg.bg/.

"Sofia Communications" EAD is now part of CETIN Bulgaria.

CETIN Bulgaria is a leading provider of telecommunications and IT infrastructure solutions and services, owning and managing one of the largest electronic communications networks in the country. The primary goal of CETIN Bulgaria is to provide clients with extra value.

CETIN Bulgaria is a member of CETIN Group with regional presence in Central and Eastern Europe (Czech Republic, Bulgaria, Hungary and Serbia).

Visit https://www.cetinbg.bg/ to learn more about CETIN Bulgaria, its products and services.