ПОКРИТИЕ

"София Комюникейшънс" ЕАД има собствена изцяло подземна оптична мрежа, с най-голяма плътност на покритие на столицата и прилежащите и райони и най-голяма обща дължина на оптичните кабели.

София Комюникейшънс ЕАД

"София Комюникейшънс" ЕАД е създадена през декември 2001 г. за доставка на MAN услуги по първата алтернативна градска оптична мрежа, като единствен конкурент на БТК. За кратко време компанията заема ролята на водещ доставчик на оптични услуги в София.

Дейността на "София Комюникейшънс" ЕАД се осъществява в съответствие със законовата нормативна база в страната. Дружеството има договорни отношения за ползване на канални мрежи, собственост на други предприятия и организации, както и собствена канална мрежа.